Velkommen til en kul hobby

Kjært barn har mange navn. På denne siden dyrkes en hobby som kan omtales som MX, motorcross, dirtbike eller pitbike. Dette er små motorsykler som kommer i mange forskjellige størrelser og modeller. Fullstendige og ordentlige dirtbikes har en motor på 250 cc, men det finnes modeller som er langt mindre, og som egner seg for lek og fritid. De minste syklene har en liten motor, på 49 cc.

MX-sykler erMotocross_Training_(MX)_(10579946826) morsomme for både barn og voksne

MX-sykler byr på en fantastisk fritidsmulighet, og de er morsomme å kjøre for både barn og voksne. Selv om mange kanskje er skeptiske til å la barna leke med motorkjøretøy, så er dette ikke direkte farlig, så lenge man passer på opplæringen og tar seg bryet med å skaffe det riktige sikkerhetsutstyret. Om man kan sykle kan man generelt sett også håndtere en dirtbike.

Selv om dirtbikes i Norge hovedsakelig anses som morsom hobby finnes det også større konkurranser

Et annet aspekt av hobbyen som mange er opptatte av er konkurranseelementet. Mange entusiaster pleier å møtes for å konkurrere i ferdighet, både over lengre distanser, men også på hinderløyper og spesialbygde baner for triksing og en ekstra utfordring. Dette skjer da som regel i regi av Norges Motorsportsforbund.

For den som vil konkurrere i Norge

I Norge finnes det ganske strenge regler for hvordan man kan bruke en dirtbike. Vanligvis må man ty til områder som er spesielt godkjente av Norges Motorsportsforbund, om man ikke har privat grunn som er avsett for området. Mange sykler er ikke automatisk godkjente for bruk i trafikken.